Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

luskaluu
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakomplikacja komplikacja
luskaluu
5045 084a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
luskaluu
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viadiedrunk diedrunk

May 04 2015

luskaluu
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viaklaroux klaroux
luskaluu
Miałaś być twarda... co z Tobą jest ?
— Bracia- Po drugiej stronie chmur
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viacrambie crambie

April 12 2015

luskaluu
0476 1886
Reposted fromtooskaa tooskaa
luskaluu
8936 6106 500
- Cześć zupko! Tęskniłem.
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viadiedrunk diedrunk
luskaluu
6877 a81b 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viadiedrunk diedrunk

March 29 2015

luskaluu
oh, deer
Reposted frombrocat brocat viatatuaze tatuaze

March 27 2015

luskaluu
Coraz częściej przekonuję się, że najszczęśliwsze życie prowadzę, gdy na nikim mi nie zależy.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianoicoztego noicoztego

March 16 2015

luskaluu
5321 52e4 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamora mora

March 08 2015

luskaluu
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmund Freud
Reposted fromhappy25 happy25 viamisery misery

February 13 2015

luskaluu
5455 d57c
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viamefir mefir

February 08 2015

luskaluu
1897 ed46 500
Teleportacja
Reposted fromoutoflove outoflove viadiedrunk diedrunk

February 07 2015

luskaluu
9223 6978
Reposted fromChomikoveLove ChomikoveLove via-lexiie- -lexiie-
luskaluu
1422 97bc
Reposted fromgdybam gdybam via-lexiie- -lexiie-

February 03 2015

luskaluu
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie-

January 22 2015

luskaluu
3154 7df9 500
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viamefir mefir

January 17 2015

luskaluu
zapomnę Cię, a wtedy Ty przypomnisz sobie o mnie.
— standard..
Reposted fromejMarta ejMarta viaolamiko olamiko

January 13 2015

luskaluu
Play fullscreen
Reposted byrosenrot6zlewozmywak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl